Aviso legal

LEI DE SERVIZOS DA SOCIEDADE DA INFORMACIÓN E COMERCIO ELECTRÓNICO

En cumprimento do disposto no art. 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de servizos da sociedade da información (L.S.S.I.), divúlgase a seguinte información xeral:

Que os dominios http://itsarria.com http: // its.gal a partir de agora no sitio web está rexistrado en INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES SARRIA, SL con domicilio social en C / CASTELAO Nº 77, ENTLO 27600 – SARRIA (LUGO); empresa inscrita no Rexistro Mercantil de Lugo, Volume 487 da sección de empresas, Folio 150, Páxina LU-18394, primeiro rexistro, provisto de CIF B27437789

O seu enderezo de contacto é o enderezo de correo electrónico info@its.gal

CONDICIÓNS DE USO

I.- Usuarios
Acceso e / ou uso de http://itsarria.com e https://its.gal , atribúe a quen o realiza a condición de usuario, aceptando, desde ese momento, plenamente e sen ningunha reserva, estas condicións xerais, así como as condicións particulares que, no seu caso, complementan, modifican ou substitúen as condicións xerais en relación con determinados servizos e contidos do sitio web.

II.- Uso do sitio web, dos seus servizos e contidos
O usuario comprométese a utilizar o sitio web e os seus servizos e contidos sen contravir a lexislación vixente, a boa fe e os usos xerais aceptados e a orde pública. Do mesmo xeito, está prohibido o uso da web con fins ilícitos ou lesivos contra O TITULAR ou calquera terceiro, ou que, de calquera xeito, poida causar danos ou impedir o normal funcionamento do sitio web. En canto aos contidos (información, textos, gráficos, ficheiros de son e / ou imaxes, fotografías, deseños, etc.), está prohibido:
• A súa reprodución, distribución ou modificación, salvo autorización dos seus lexítimos propietarios ou legalmente permitido.
• Calquera violación dos dereitos do TITULAR ou dos seus lexítimos propietarios sobre eles.
• O seu uso para todo tipo de fins comerciais ou publicitarios, distintos dos estritamente permitidos.
• Calquera intento de obter o contido do sitio web por calquera medio que non sexa o posto a disposición dos usuarios, así como os usados ​​normalmente na rede, sempre que non causen ningún dano ao sitio web.

III.- Modificación unilateral
O PROPIETARIO poderá modificar unilateralmente e sen previo aviso, sempre que o considere oportuno, a estrutura e o deseño do sitio web, así como modificar ou eliminar os servizos, contidos e condicións de acceso e / ou uso do sitio web.

IV.- Hipervínculos
O establecemento de calquera “hiperenlace” entre unha páxina web e o sitio web de estará suxeito ás seguintes condicións:
• Non se permite a reprodución total ou parcial dalgunha delas. dos servizos ou contidos do sitio web.
• Salvo consentimento previo e expreso, a páxina web na que se estableza a hiperligazón non conterá ningunha marca, nome comercial, etiqueta do establecemento, denominación, logotipo, lema ou outros signos distintivos pertencentes ao TITULAR
• En ningún caso, O PROPIETARIO será responsable do contido ou servizos postos a disposición do público no sitio web desde o que se fai o “hiperenlace” ou da información e declaracións incluídas nel.

V. Exclusión de garantías e responsabilidade
O PROPIETARIO non concede ningunha garantía nin se fai responsable, en ningún caso, dos danos de calquera natureza que puidesen ser causados ​​por:
• Falta de dispoñibilidade, mantemento e explotación en efectivo de a web e / ou os seus servizos ou contidos.
• A falta de utilidade, adecuación ou validez da web e / ou dos seus servizos ou contidos para satisfacer necesidades, actividades ou resultados específicos ou expectativas dos usuarios.
• A existencia de virus, programas maliciosos ou nocivos nos contidos.
• A recepción, obtención, almacenamento, difusión ou transmisión, por parte dos usuarios, dos contidos.
• O uso ilícito, neglixente e fraudulento, en contra das presentes Condicións Xerais, boa fe, usos xeralmente aceptados ou orde pública, do sitio web, dos seus servizos ou contidos, por parte dos usuarios.
• A falta de legalidade, calidade, fiabilidade, utilidade e dispoñibilidade dos servizos prestados por terceiros e postos a disposición dos usuarios no sitio web.
• O incumprimento por parte de terceiros das súas obrigas ou compromisos en relación cos servizos prestados aos usuarios a través do sitio web.

VI. Duración
A duración da prestación do servizo e servizos do sitio web é indefinida. Sen prexuízo do anterior, O PROPIETARIO resérvase o dereito de interromper, suspender ou finalizar a prestación do servizo web ou calquera dos servizos que o integran, nos mesmos termos que se inclúen na terceira condición.

VII. Lexislación e xurisdición aplicables
Estas condicións xerais rexeranse pola lexislación española.
INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES SARRIA, S.L. e o usuario, renunciando expresamente a calquera outra xurisdición que lle poida corresponder, sométese á Xurisdición dos Xulgados e Tribunais do domicilio do usuario para calquera dúbida que poida xurdir ou accións a exercer derivadas da prestación do servizo web e os seus servizos e contido e sobre a interpretación, aplicación, cumprimento ou incumprimento do establecido neste documento. No caso de que o Usuario teña o seu domicilio fóra de España, INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES SARRIA, S.L. e o Usuario, renunciando expresamente a calquera outra xurisdición que lles poida corresponder, sométese á Xurisdición dos Xulgados e Tribunais de SARRIA. RETIRADA DE COMUNICACIÓNS COMERCIAIS De conformidade coa lei 34/2002 de servizos da sociedade da información, garante ao usuario a posibilidade de deixar de recibir información comercial nun prazo máximo de 10 días despois de comunicar os seus desexos por correo electrónico dirixido a info@its.gal